Lojza


Měním se

Byl jsem velmi spokojený, protože moje "lopata" na odklízení vnitřního hnoje dostala opět další rozměr, stabilizující "přísady" a jsem mnohem jistější v používání (každý den si vyhradímtak půlhodinku pro sebe a hodinku pro přítelkyni). Roste moje předtstavivost co a jak používat, jak "improvizovat",tedy jak eventuálně zesílit údernost otázek zpřesněním jejich formulace.

Zatímco byla pro mne RUŠ 1 o uvědomění si a prohlédnutí v jakém žiji matrixu a iluzích, tak RUŠ2 byla o  uvědomění si, že mám od narození křídla, která jsem přestal víceméně používat vlivem vlastních rozhodnutí, sebeomezení a nepřesných představ o životě, tak RUŠ 3 je pro mne cesta k nezávislosti.

 Celý život jsem měl větší či menší depresi, strachy a úzkosti s fyzickými projevy na prsou či žaludku (stažení) nebo na páteři. Jakmile v práci došlo o ohrožení mého postavení, příjmu nebo byl náznak ukončení existence pracoviště, tak jsem podléhal panice, jak uživím sebe, rodinu, splatím závazky atd. - to všechno nyní zmizelo. Nyní se můj šéf rozhodl pracoviště uzavřít, ale namísto paniky jsem v klidu a jen si vybírám možnosti, které pro mne budou nejlepší a hledám v nepopsatelném vnitřním klidu ideální práci a poslání.

Dělal jsem ale od svých 18 let řadu metod (někdy velmi finančně i časově náročných), kterými jsem se snažil odbourat dřívější prožité bolesti, ztráty či stresy, ale nikdy se mi to nepovedlo tak dokonale a rychle jako s RUŠkou.

Poslední dopad toho byl, když jsem předevčírem psal svým rodičům (tatínek 92, maminka 71 let) k 50-tiletému výročí svatby. Zatímco dříve bych měl problém jim napsat nějaké přání, protože jsme měli řadu rozporů, tak nyní jsem na jeden zátah byl napsat přání výstižné, citlivé, s pocitem skutečné lásky bez výčitek a nepříjemných pocitů. Dokázal jsem tak vyjádřit poděkování a vděčnost za všechno co mi rodiče dali, které bych normálně nikdy nevyjádřil - a za to patří RUŠce velký dík.

Zmizely také nutkavé pocity v řadě oblastí - nepotřebuji se cpát sladkým, nemusím mít vše tak perfektně do sebemenšího detailu tam kde to není potřeba. A z profesionálního hlediska je pro mne jako lékárníka či terapeuta důležité, že jsem se přestal "vnucovat" svými pocity nutkavé pomoci či radění a přemlouvání klientů. Teď jen v klidu bez nepříjemných pocitů položím otázku, zda něco chtějí změnit a když ne, tak to v klidu akceptuji. Možná to někomu nepřijde, ale pro mne je to velká úleva. A nenosím si už myšlenky na pomoc klientům domů!

Vyřešil jsem si také RUŠkou dva zdravotní problémy, lépe vidím. Po RUŠ 3 jsem odjel ihned do Tater, kde jsem byl překvapen, že jsem se v denním stoupání na vrcholy (obvykle 1000 m výškový rozdíl) nezadýchával, lépe jsem vnímal svoje tělo a rozložil síly a nepřetahoval se jako minulý rok. Tak se vrcholové túry obešly bez bolestí a nutných nápravných opatření. Supr pocit! Jako bych byl mnohem více ve svém těle  a lépe ho měl pod kontrolou.

A ještě jedna věc, která mne napadla - odpadla nutkavá soutěživost právě na cestách v horách, na silnici a jinde. Ne vždy je taková soutěživost prospěšná.

Mé záměry se tak postupně plní a těším se zase na další posuny, sebeuvědomění i další kurs T1!

A moc si cením toho, že RUŠka vede k nezávislosti na terapeutech, guruích aj., i kvality vedení kurzů a na lidskosti přístupu celého týmu.Lojza Komorous

Alois06@seznam.cz

R3

Created by people in Arsyline.cz © 2015 - 2020