Základný kurz Metódy RUŠ – R1

Základné kurzy RUŠ 1, RUŠ 2 a RUŠ 3 tvoria celok. Účastníci sa postupne, teoreticky a predovšetkým prakticky, učia techniky Metódy RUŠ tak, aby ich po úspešnom zvládnutí všetkých troch kurzov vedeli dobre používať sami na sebe, a mali vyriešené všetky oblasti života.

Čo vám prinesie účasť na kurze

  • Zoznámite sa so skutočným fungovaním ľudskej psychiky.
  • Budete sa učiť, ako priamo, rýchlo a ľahko riešiť SKUTOČNÉ PRÍČINY emocionálnych a fyzických problémov. Dozviete sa, ako môžete úplne a trvale odstrániť všetko to, čo vám znepríjemňuje váš život. 
  • V rámci praxe budete čistiť svoje osobné problémy.
  • Skvalitnia sa vaše vzťahy - vrátane vzťahu k sebe.
  • Budete pokojnejší, uvoľnenejší, šťastnejší, zdravší, ľahšie budete riešiť denné problémy, zvládať stres.

Program

  • Teória fungovania ľudskej psychiky
  • Základy Metódy RUŠ
  • Precvičovanie techník Metódy RUŠ v praxi, sami so sebou a vo dvojiciach
  • Energetické cvičenie – jednoduché a účinné
  • Praktické meditácie

Kurzy sú zvyčajne vedené v češtine, kurzové materiály sú tiež v českom jazyku.

Kurz je nevyhnutné absolvovať od začiatku do konca, vrátane ubytovania v určenom mieste.
Kurz nie je vhodný pre ľudí, ktorí užívajú psychofarmaká alebo tabletky na spanie, ani pre nervovo labilných jedincov.

Čo potrebujete na výučbu

Vaše rozhodnutie zbaviť sa problémov a žiť kvalitný, šťastný život. Odhodlanie aktívne na sebe pracovať .

Všetky pracovné materiály a pomôcky sú v cene kurzu.

Trvanie

Päť dní, začíname zvyčajne vo štvrtok o 18:00 večerou, končíme v utorok o 14:00 obedom.


Cenu nájdete po rozkliknutí konkrétneho termínu.

Aktuálne termíny:

Created by people in Arsyline.cz © 2015 - 2024