T 1

Výukový kurz pre tých, ktorí majú zámer stať sa terapeutkou/terapeutom Metódy RUŠ a aktívne pomáhať iným. Podmienkou je absolvovanie troch základných kurzov.  Vyučujú sa základné vedomosti a zručnosti terapeuta.

Odstup od kurzu RUŠ 3 je minimálne 28 dní, maximálne 365 dní (jeden rok).

Pre koho je seminár určený

Pre toho, kto se chce Metódu RUŠ naučiť naozaj kvalitne a aktívne pomáhať ostatným ľuďom.

Čo sa budeme učiť

  • Zopakujete si teoretické znalosti
  • V rámci testov si vyskúšate, čo ste sa naučili na predchádzajúcich kurzoch a v praxi
  • Základné terapeutické techniky
  • V rámci praxe budete pracovať cielene na témach: terapia, ja - ideálny terapeut, a na rozvoji schopností a vlastností, ktoré sú pre prácu terapeuta dôležité a potrebné
  • Ako komunikovať s klientmi
  • Ako vysvetliť klientovi základy metódy
  • Dostanete odborné odpovede na svoje otázky

Naviac

  • Rozcvička
  • Tematicky zamerané meditácie

Kurz je nutné absolvovať od začiatku do konca, vrátane ubytovania v určenom mieste.

Kurzy sú vedené v češtine, kurzové materiály sú tiež v českom jazyku.

Odborné vedenie seminára

Autor metódy Karel Nejedlý a jeho asistenti

Čo potrebujete na výučbu

Zámer pomáhať ostatným.
Všetky pracovné materiály a pomôcky sú v cene kurzu.

Trvanie

Päť dní, začíname zvyčajne vo štvrtok o 18:00 večerou, končíme v utorok o 14:00 obedom.Prihlásenie na kurz je možné PO ÚSPEŠNOM ABSOLVOVANÍ kurzu RUŠ 3, a je potrebné to urobiť zo svojej RUŠkancelárie :-).


Created by people in Arsyline.cz © 2015 - 2021