T 3 – terapeutický kvalifikačný kurz

Päťdenný kurz T3 je určený pre aktívnych terapeutov Metódy RUŠ, ktorí si obnovujú certifikát do 1 roka od skončenia T2 alebo T3.
Pre tých, ktorí sa chcú stať terapeutmi, alebo na nejakú dobu prestali byť aktívnymi terapeutmi, je určený Terapeutický kurz Metódy RUŠ - T2. 

Aby si terapeut Metódy RUŠ predĺžil kvalifikáciu, obnovil certifikát, zostal uvedený na webe Metódy RUŠ a mohol pracovať s klientmi, je potrebné absolvovať T3 do jedného roka od skončenia T2. Po úspěšnom znovuzískaní certifikátu sa na webe RUŠ objaví znova a môže ďalej pracovať ako RUŠterapeut.

Kurz je zameraný na praktickú stránku terapií.
Opakujú se základy terapie RUŠ.
Dozviete sa o všetkých novinkách.
Kurz je zakončený certifikačnou skúškou, ako ju poznáte z kurzu T2.

Pre koho je seminár určený

Pre súčasných terapeutov RUŠ, ktorí sa chcú naďalej profesionálne venovať terapiám RUŠ, chcú sa dozvedieť nové techniky a postupy a naučiť sa ich. 
Úspěšný absolvent získava predĺženie svojho certifikátu, opäť s ročnou platnosťou. Je vedený medzi terapeutmi na oficiálnych stránkach RUŠ.

Čo sa budeme učiť

  • Praktické rady ako na zložitých klientov
  • Vymeníte si skúsenosti s kolegami terapeutmi
  • Pokročilé techniky
  • Práca s médiom
  • V rámci praxe vo dvojiciach sa zameriate na doladenie svojích vlastných problémov, ak ešte nejaké máte
  • Dostanete odborné odpovede na svoje otázky

Naviac

  • Praktické cvičenia zamerané na sústredenie a vnímanie klienta
  • Rozcvička
  • Tematické meditácie

Kurz je nutné absolvovať od začiatku do konca, vrátane ubytovania v určenom mieste.

Kurzy sú vedené v češtine, kurzové materiály sú tiež v českom jazyku.

Odborné vedenie seminára

Autor metódy Karel Nejedlý a jeho asistenti

Čo potrebujete na výučbu

Všetky pracovné materiály a pomôcky sú v cene kurzu.

Trvanie

Päť dní, začíname zvyčajne vo štvrtok o 18:00 večerou, končíme v utorok o 14:00 obedom.


Prihlásenie na kurz je možné PO ÚSPEŠNOM ABSOLVOVANÍ kurzu T2, a je potrebné to urobiť zo svojej RUŠkancelárie :-).


Created by people in Arsyline.cz © 2015 - 2021