Etický kodex terapeuta

Žiju tak, že dělám čest metodě RUŠ.

Pomoci můžu jen tomu, kdo chce pomoci a požádá mě o to.
Klienta intenzivně vedu tak, abych mu pomohl/pomohla co nejrychleji a nejefektivněji vyčistit jeho problém.

Veškeré informace, které se dozvídám od klienta, musí zůstat naprosto důvěrné.

Při terapii pracuji podle pravidel metody RUŠ.
Nemíchám ji s jinými metodami.

Klientovi pouze pomáhám, aby si nazval svoje negace a vyčistil je.

Pracuji na sobě, čistím se, rozvíjím se.

Zlepšuji svoje terapeutické schopnosti.
Teoreticky i prakticky.

Pokud hodnotím někoho nebo něco negativně, vyřeším to v sobě co nejdříve.
Uvědomuji si totiž, že co mi vadí, je můj problém.

Žiju podle zásad metody RUŠ.
Vím, že jsem zodpovědná/ý za svůj spokojený a šťastný život.
Uvědomuji si, že hledáním „viníka“ svůj problém prohlubuji.
Pokud nežiju šťastně, je na mně, abych to vyřešil/a.

Created by people in Arsyline.cz © 2015 - 2018