Souhlas s pořízením zvukového a obrazového záznamu

Tímto uděluji souhlas s tím, že po dobu natáčení Ochutnávky Metody RUŠ budou pořizovány mé fotografie a videa. Souhlasím s tím, aby pořízené fotografie a videa byly následně zveřejněny a neomezeně používány jednak společností RUŠ s.r.o., IČ: 02032244, se sídlem Sluhy 242, dále fyzicky podnikající osobě Evě Nejedlé, IČ: 68011245, se sídlem Sluhy 242 a fyzicky podnikající osobě Karlu Nejedlému, IČ: 41834674, se sídlem Sluhy 242 za účelem propagace jejich služeb - odborných kurzů, školení, přednášek a jiných vzdělávacích akcí, poradenské činnosti v oblasti společenských věd rozvoje osobnosti, a to jak na internetových stránkách RUŠ, Facebooku, Instagramu, YouTube kanálu či dalších propagačních materiálech používaných k šíření prezentací a reklamních videí/filmů dle uvážení společnosti RUŠ s.r.o.

To vše pouze pro potřeby šíření Metody RUŠ.

Materiál nebude poskytnut k propagaci žádnému dalšímu subjektu.

Prohlašuji, že jsem plnoletá/ý.

Prohlašuji, že výše uvedenému textu plně rozumím a stvrzuji ho svým podpisem dobrovolně.

Created by people in Arsyline.cz © 2015 - 2020