Kdo je asistent Metody RUŠ

Kdo je asistent Metody RUŠ

Asistent/ka je aktivní zkušený terapeut Metody RUŠ, člen RUŠtýmu, který asistuje na kurzech Metody RUŠ.

Asistenti na kurzu pomáhají účastníkům při získávání praxe, kontrolují je, předávají svoje zkušenosti. Aktivně se účastní všech částí výuky i mnoha terapií, jsou u "zapeklitých" situací. V případě potřeby asistenti individuálně znovu vysvětlí učivo a účastníci je mohou kontaktovat i po kurzu jako své důvěrníky, učitele, nebo pokud si neví v životě rady. 

Asistenti také zajišťují organizační a materiálové zázemí na místě probíhajícího kurzu. Cílem asistentů (stejně tak jako celého týmu, který vede daný kurz) je, aby se účastníci naučili Metodu RUŠ správně, dobře a uměli ji používat co nejdřív a co nejlépe.

Jak se člověk dostane na pozici asistenta Metody RUŠ

Asistentem se může stát absolvent nejvyššího terapeutického kurzu T3, na kterém obhájí terapeutický certifikát, po minimálně roční praxi s individuálními terapiemi. Zároveň musí mít dostatečnou zkušenost s klienty.


Předpoklady pro asistentské poslání:

  • ovládá dobře všechny techniky Metody RUŠ, je skvělý terapeut/ka, pracuje na svém profesním růstu
  • umí vysvětlit Metodu RUŠ jasně a stručně
  • chce pomáhat lidem, učit, vést je
  • je čestný, morální, pravdivý
  • má sebereflexi, je zodpovědný
  • stojí pevně nohama na zemi a umí se rozhodnout samostatně
  • vytváří soulad a prostor pro dobrou práci celého týmu, je týmový hráč
  • dělá práci/poslání asistenta s chutí, nadšením, elánem a láskou.

Z mnoha zájemců vybíráme na pozice asistentů ty nejlepší a nejšikovnější terapeuty s vhodnými předpoklady pro tuto práci.  První asistence je zdarma, nováček si sám platí i ubytování a stravu. Je to taková první zkouška, jestli na asistenci má, nebo ne. Pokud se osvědčí a pozveme ho znovu, jsou další asistence placené, částka se zvyšuje s každým dalším kurzem a přibývajícími zkušenostmi.

Od RUŠ s.r.o získává navíc jako bonus přímou podporu a pomoc lektorů a Nejedlých nejen na kurzech, ale i v běžném životě. Zvyšuje se jeho prestiž coby terapeuta, má obvykle větší důvěru klientů.

Na kurzech získává spoustu praktických zkušeností. Začínající asistenti běžně říkají, že jedna asistence jim dala víc, než měsíce praxe.

Každou asistencí se také prodlužuje certifikát terapeuta. Pokud asistent neasistuje rok, obnovuje si kvalifikaci na kurzu T3.

Zdá se vám to vše náročné a požadavků spoustu? Možná ano, nicméně všichni naši skvělí asistenti jsou lidé, kterým jejich práce přináší radost a potěšení, dělají to rádi, s láskou a získávají mnoho. Víte, vidět najednou 32 účastníků, jak začínají chápat souvislosti, učí se, zbavují svých zátěží a starostí, postupně se rozsvěcují, rozzařují, a být toho součástí - to je to, co se nedá ani vyčíslit penězi, ani vysvětlit slovy.


Created by people in Arsyline.cz © 2015 - 2020